✔️Koop een Luxemburgse identiteitskaart

De identiteitskaart is een administratief bewijs van de identiteit en nationaliteit van de houder ervan.

Het bezit van een identiteitskaart is verplicht voor elke Luxemburger die:

minimaal 15 jaar oud is; En
woont in een Luxemburgse gemeenschap.
Voor personen jonger dan 15 jaar is het bezit van een identiteitskaart vrijwillig: deze wordt afgegeven op verzoek van een ouder die het gezag heeft. Het bezit van een identiteitskaart is ook vrijwillig voor Luxemburgers die in het buitenland wonen.

Kaufen Sie einen niederländischen Personalausweis

✔️de naam en, op verzoek van de eigenaar, de naam van de levende of overleden echtgenoot;
✔️Voornaam of eerste 2 of 3 voornamen;
✔️Nationaliteit;
✔️Geboortedatum;
✔️het geslacht;
✔️de vervaldatum van de identiteitskaart;
✔️Naam en nummer ID-kaart;
✔️de digitale foto van de eigenaar;
✔️de gescande handtekening van de eigenaar;
✔️het symbool dat bevestigt dat de identiteitskaart voldoet aan de ICAO-normen voor reisdocumenten

✔️Koop een geregistreerd Nederlands rijbewijs

Vraag een identiteitskaart aan
Bewoners
Inwoners van Luxemburg kunnen hun identiteitskaart aanvragen bij:

de gemeenteadministratie van uw gebruikelijke woonplaats; of
het Burgeradviesbureau van Guichet.lu.
Ga naar Guichet.lu voor meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden voor bewoners.

Niet-ingezetenen
Buitenlanders moeten hun identiteitskaart aanvragen bij de volgende kantoren:

het burgeradviesbureau Guichet.lu; of
een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van Luxemburg in het buitenland.
Voor meer informatie over hoe u een aanvraag kunt indienen voor niet-ingezetenen, gaat u naar Guichet.lu.

✔️Koop een rijbewijs
✔️Koop een MPU-certificaat
✔️Koop een paspoort online
✔️Koop een identiteitskaart online
✔️Koop een Luxemburgse identiteitskaart
✔️Koop een Luxemburgs paspoort
✔️Koop een Nederlands paspoort
✔️Koop een Luxemburgs rijbewijs
✔️Koop een Nederlands rijbewijs
✔️Koop een Nederlandse identiteitskaart
✔️Koop een echt Nederlands rijbewijs

Elektronische certificaten
De identiteitskaart bevat elektronische authenticatie- en handtekeningcertificaten waarmee de houder zichzelf kan identificeren op onlinediensten.

De certificaten kunnen als volgt worden gebruikt:

met de GouvID-app, die authenticatie bij overheidsdiensten mogelijk maakt;
met een contactloze kaartlezer die authenticatie bij overheidsinstanties (nationaal en internationaal) en enkele Luxemburgse banken mogelijk maakt.
Activering van certificaten
Deze certificaten worden geactiveerd op uitdrukkelijk verzoek van de kaarthouder bij de aanvraag van een nieuwe eID-kaart. Vervolgens moet hij de algemene gebruiksvoorwaarden van de certificaten aanvaarden.

De houder ontvangt per post een brief met een pincode en pukcode en instructies voor het activeren van de elektronische certificaten. Dit document moet op een veilige plaats worden bewaard.

Bij het eerste gebruik van de certificaten wordt de houder gevraagd de originele pincode die hij per post heeft ontvangen, te vervangen door een pincode naar keuze.

Netherlands
+31 6 37676609
[email protected]
www.echtesdokument.nl
Kaufen Sie einen echten niederländischen Führerschein

✔️Unsere Zahlungsmethode

BTC